Bjørg Vik er død

Den triste meldingen om at en stor forfatter som Bjørg Vik er død, kan gi positive effekter i form av nylesing. For noen kan det være en anledning til å oppdage et helt nytt forfatterskap. Det siste gjelder mest for de nyeste generasjonene.

For på 1970-tallet var Bjørg Vik sentral. Novellesamlingene hun ga ut på 1960-tallet hadde allerede gitt henne et navn. Hun medvirket i det feministiske tidsskriftet Sirene og var svært synlig i den offentlige debatten.

En verden og et kjønnsrollemønster i endring

Som forfatter skrev hun moderne historier fra kvinneperspektiv. Det var en tid kjønnsrollemønstret var i endring og skilsmissestatistikken økte. Det var hjemmeværende husmødre, dobbeltarbeidende mødre og flere og flere enslige mødre. Vi fikk også karrierekvinner. Vik var tidlig ute med å beskrive både effekter og virkninger.

Bøker som tok opp denne tematikken ble kalt «kvinnelitteratur». Vik mislikte denne karakteristikken. Så lenge vi ikke har noe som heter «mannelitteratur», ga ikke ordet noen mening for henne.

Det var først og fremst novellen, den korte formen, som var Bjørg Viks uttrykk. Hun trengte kun noen sider for å trenge inn i en situasjon og fortolke menneskers ulike reaksjoner på den. Men folk leser ikke så mye noveller, som de leser romaner. De vies heller ikke så mye oppmerksomhet i pressen. Av den grunn er ikke Bjørg Vik så etterspurt som hun burde vært.

Bjørg Vik (1935-2018). Hun skrev bøker som fascinerte en hel generasjon og som fortjener å leses av nye.

Noen romaner er det likevel blitt. Den selvbiografiske romantrilogien om Elsi Lund som vokser opp ved Sankthanshaugen i Oslo, er kanskje det hun først vil bli husket for. De tre bøkene, «Små nøkler, store rom»,  «Poplene på St. Hanshaugen» og «Elsi Lund»,  begynner med Elsis første minner om luftvernsirener under annen verdenskrig. Deretter følger vakre miljøskildringer og ei jentes (eller «pike» som Bjørg Vik skriver) som nærmer seg ungdomsalder og hennes refleksjoner om den voksne verdenen.

Bøkene om Elsi Lund er blant de mest solgte bokklubbøkene gjennom tidene.

Hvorfor skal vi lese Bjørg Vik i dag?

God litteratur er tidløs. Viks gode skildringer og dype menneskekunnskap treffer til alle tider.

Dernest er det en spennende historisk periode hun opplever og beskriver. For bare to generasjoner var det et veldig satt kjønnsrollemønster. Denne tiden  kan være vanskelig å forestille seg sett fra nåtiden. I dag er nesten alle kvinner i arbeid. Vi har kvinnelige toppledere, kvinnelig statsminister, kvinnelige prester og ikke minst betydelig større toleranse for seksuell frimodighet.

Det er den tiden og de utfordringene som formidles i Bjørg Viks bøker. Vi får se hvordan menneskene måtte velge mellom å tilpasse seg, eller å prøve å bryte ut av sine fastlagte roller med de konsekvensene det innebar.

Les  Vigdis Hjorts formidable minneord om kollegaen på forlagets side.

 

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Gi beskjed om