68-generasjonen har fått bok

Bøker om studentopprøret i 1968

Det er 50 år siden 68-generasjonen ble «født». Det skal feires på ulike vis, også i litteraturen. Eva Bratholm og Joar Hoel Larsen har skrevet boka «1968. Året da kjærligheten blomstret og verden sto i brann».

Journalistene Bratholm og Larsen er vel også for så vidt voksne nok til at de også kan karakteriseres som tidsvitner fra dette merkelige året, Sekstiåtter er blitt et begrep.

Noe av det som skjedde i 1968

Forfatterekteparet trekker også fram andre store begivenheter enn studentopprøret i Paris og verden for øvrig dette året. Det inkluderer mordene på Robert Kennedy og Martin Luther King, samt spørsmålet om hva det egentlig er som skjer i Vietnam. Og under de olympiske leker i Mexico dette året demonstrerer afro-amerikanske medaljevinnere Black Panther-hilsenen på seierspallen.

Joar Hoel Larsen og Eva Bratholm tar oss med tilbake til blomsteropprøret i 1968 i denne boka
Det er allerede 50 år siden, og her kan du lese hva som skjedde.

Kjøp boka hos Tanum

Hjemme i Norge giftet den daværende kronprins Harald seg med den borgerlige kvinnen Sonja Haraldsen, som var helt fri for blått blod.

Har alle disse begivenhetene en sammenheng med hverandre? Kanskje ikke, men det var uansett et spennende år.

Andre bøker om studentopprøret

Men det er skrevet bøker om studentopprøret før. En del har blitt klassikere. Kanskje de kan gi oss innsikt i hva som forårsaket dette bruddet med tidligere kutymer og skapte revolusjonære holdninger i året som fulgte? Og  i hvilken grad bærer vi deler av det fortsatt med oss i dag?

Et år før maiopprøret i 1968 kom den første utgaven av «La Société du spectacle» («Skuespillsamfunnet»; eng. Society of the Spectacle – 1967). Denne boka, ført i hånden av tenkeren og filosofen Guy Debord, ble et av de mest populære skriftene blant de parisiske studentene. Særlig gjaldt det dem som gikk på universitet i Nanterrere, også kjent som «de rasende» (enragés).
 En av grunnene til at Debords bok ble en klassiker i den vestlige filosofien i det tjuende århundre, var tesen om at det spektakulære hadde invadert det moderne samfunnet. Det hadde fjernet oss fra muligheten til å eksperimentere med livet på en direkte måte, og regulert strømmen av ideer.
Debord var en av situasjonistene, en gruppe tenkere hovedsaklig fra Frankrike som sluttet seg til aksjonene til Les Enragés etter at universitetsrektoren i Nanterre besluttet å stenge institusjonen og åpne en sak mot Daniel Cohn-Bendit. Han var en av lederne av det store opprøret.
Tjue år etter den første utgaven publiserte Debord en bok med tittelen Comments on the Society of the Spectacle. Et nytt begrep ble lansert;  det integrerte skuespillet. Debord mente det hadde overtatt for det konsentrerte og diffuse skuespillet. Dette kunne observeres som et globalt fenomen. Den totalitære statens ideologi blir her presentert som den fulle sannhet.
denne siden kan du lese mer om Debord og laste ned The Society og Spectable.

1968 i retrospektiv

 I ettertid av maiopprøret i 1968 har det kommet hundrevis av bøker om det. Alle er forsøk på å forklare hva som skjedde i Paris dette året. Fra den deltakende siden har vi «Maiopprøret» av Cohn-Bendit og. Rüdiger Dammann. Andre analyserer fra avstand slik man bare kan gjøre i ettertid. Noen av dem kan kalles klassikere.
Michael Friedheim redigerte en artikkelsamling som beskrev året fra en amerikansk vinkel i boka «The New Left of the Sixties». Her kommer man inn på så forskjellige ting som the Black Panther Party, fredsbevegelsen og McCarthyismen.
Fra et norsk ståsted har vi fra før boka «1968, opprør og motkultur på norsk» som ble utgitt i 1976.
Den som leser alle disse bøkene vil kanskje ha et grunnlag for å si  stor grad 1968 var et vendepunkt.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Gi beskjed om