Bøker om 2. verdenskrig

Bøker fra og om 2. verdenskrig synes aldri å gå av moten. Temaet er praktisk talt utømmelig. Da snakker vi både om historiske verk og ren fiksjon. I denne artikkelen formår vi ikke mer enn å gi en liten oversikt over det enorme omfanget, og kanskje gi noen innfallsvinkler for den som ønsker å leser mer om «Krigen».

Aktuelle bøker om 2. verdenskrig

Det skrives kontinuerlig bøker om den andre verdenskrigen, og de havner ofte på bestselgerlistene. Dette er noen av de siste utgivelsene.

Ole Kristian Grimnes: Norge under andre verdenskrig

Målet med denne boka er å gi et samlet bilde av hva som skjedde i Norge under krigen. Etter som tiden går, fremkommer stadig nye opplysninger om hva som egentlig skjedde og til dels hvorfor. Store temaer i denne boka er motstandsbevegelse, jødeforfølgelse, Partiet Nasjonal Samling (NS) og brenningen av Finnmark i krigens siste dager.

Grimnes har lagt vekt på å lage en leservennlig framstilling.

Simon Stranger: Leksikon om lys og mørke

«Leksikon om lys og mørke»  er en kritikerrost beretning med utgangspunkt i forfatterens svigerfamilie. En jødiske familien vender tilbake fra eksil i Sverige og flytter inn i villaen der den såkalte Rinnan-banden hadde hovedkovarter. Her fant også brutale avhør sted i kjelleren.

«> Leksikon om lys og mørke av Simon Stranger. Boka kan kjøpes her.

Herfra går vi bakover i historien og beveger oss inn i livene til krigsforbryteren Henry Rinnan og den jødiske kjøpmannen Hirsch Komissar, faren til den nevnte familien. Han endte sitt liv ved å bli skutt i tysk fangenskap.

Les vår omtale av boka her.

 

Gaute Heivoll: Sang for 68 forrædere

Heivoll er en annen av våre fremste forfattere som har valgt å hente fram menneskeskjebner fra krigens dager i sin siste roman. Ei lita sørlandsbygd registrerte rekordinnmelding i NS, det tyskvennlige partiet ledet av Vidkun Quisling. Dette er deres historie.

«> Kjøp boka ved å klikke på omslaget

Hva var årsaken? Var det så enkelt at stedets eneste kjøpmann tilbød billig tobakk og kaffe til de som meldte seg inn?

Lasse Gallefoss: Krigernes fred

2. verdenskrig har for lengst inntatt kriminallitteraturen. Gallefoss har fått gode kritikker for denne krimboka, som foregår like etter fredsutbruddet. Omstendighetene rundt forbrytelsen har imidlertid sine røtter i ting som ble gjort under krigen.

«> Kjøp boka ved å klikke på omslaget

 

Les vår anmeldelse av Krigenes fred her

Hvorfor er vi så interessert i bøker om andre verdenskrig?

De er ikke merkelig i det hele tatt. Det er den mest dramatiske tingen som har skjedd med landet vårt de siste hundre årene. Og det er fremdeles folk i livet som faktisk opplevde krigen. Mange har førstehånds beretninger om den fra foreldre eller besteforeldre.

Den stadfester også en distinkt forskjell på de gode og de onde. Som den angripende part fikk tyskerne umiddelbart tildelt skurkerollen. Det ble ikke mindre tydelig etter at omfanget av jødeutryddelsene ble dokumentert i etterkant. Dette er selvfølgelig et ypperlig utgangspunkt for populærlitteraturen. Selv om bildet stadig nyanseres i nyere verker.

Alt dette gir et vell av historier, både virkelige og oppdiktede. For mange er krigen rett og slett blitt en hobby. De leser alt de kommer over, utvider sine kunnskaper og øker stadig sin forståelse av det som skjedde.

Historiske verker om 2. verdenskrig.

Vi må selvsagt inkludere alle generelle historieframstillinger som omhandler det tjuende århundre. Hele århundret kan praktisk deles inn i førkrigstid, altså opptakten til 2. verdenskrig, selve krigen og etterkrigstiden.

Av mer spesifikke utgivelser er det de senere årene særlig Antony Beevors faktafylte dokumentarbøker som er blitt lest. De omhandler flere av de store slagene og begivenhetene i løpet av krigens gang, og alle er oversatt til norsk. Til nå omfatter de følgende titler:

  • Ardennene 1944. Hitlers siste sjansespill
  • D-Dagen. Slaget om Normandie
  • Okkupasjon og motstand
  • Nederlaget 1945
  • Stalingrad

Bevoor har også skrevet et større verk om hele den andre verdenskrigen. Bøkene kan kjøpes på Tanum ved å følgeLenketekst«>bestille fra Tanum.

Dagbøker fra konsentrasjonsleirene

Det er mange beretninger skrevet direkte av personer som overlevde opphold i Hitlers konsentrasjonsleirer.

Den første kom allerede i 1935, og ble oversatt til norsk samme år. Skuespilleren Wolfgang Langhoff var den første som beskrev dette utrivelige fenomenet i bokform. Utgivelsen ble møtt med skepsis da den kom. Mange ville ikke tro på de brutale beretningene.

I Norge er det først og fremst boka «Det angår også deg» som har satt varige spor. Den norske jøden Hermann Sachnowitz overlevde sitt opphold i utryddelsesleiren Auschwitz. Boka er et vitnesbyrd over menneskelig grusomhet.

For øvrig har politikeren og den tidligere statsministeren Trygve Bratteli skrevet bøker om sitt opphold som politisk fange i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen.

De som virkelig er interessert i emnet bør imidlertid også lese boka «Kommandant i Auschwitz» av Rudolf Höss. Den ble skrevet av kommandanten selv da han satt i fengsel og ventet på rettssaken sin etter krigen.

Hitler selv

Det er skrevet utallige bøker om denne mannen. Man prøver stadig å utforske de store spørsmålene om hvor han kom fra, hvordan han begynte å hate jødene og ikke minst hvordan han kunne bli øverste leder for verdens fremste krigsmakt.

Adolf Hitler fotografert i 1937

Det foreløpig siste standardverket sies å være Ian Kershaws koloss av en bok, «Hitler. Overmot og nederlag». Over mer enn ett tusen sider følges Adolf Hitler fra han ble født i Østerrike i 1889 til han døde i bunkeren i Berlin i 1945.

Men vi skal ikke glemme Hitlers eget manifest, nemlig boka «Min kamp» (eller «Mein Kampf» på originalspråket). Det har vært en tendens til å forsøke å tie den i hel. For den som ønsker å forstå bakgrunnen for det som senere skjedde er det imidlertid en viktig bok.

Boka har neppe noen videre forførende elementer ved seg i dag. Slutningsrekken som kommer fram til jødenes destruktive karakter er for konstruert. Det var nok andre elementer enn dette skriftet som førte til nazismens voldsomme og uventede oppslutning i mellomkrigstiden. Derimot forteller den en del om de tyske nazistenes fører og litt av tankegodset hans.

Karl Ove Knausgård har i sin roman «Min kamp 6», altså det sjette bindet i sin romanserie om seg selv, puttet inn et langt essay om Hitlers bok. Dette er en av de mest interessante beskrivelsene av den tidlige Hitler. Knausgård ble etter det kritisert av en rekke autoriteter for å ha gått for langt i sitt forsøk på «å forstå Hitler».

Fortellinger og romaner om 2. verdenskrig

Den sier seg selv at disse ekstraordinære forholdene kaller på store fortellinger. Det er mangslungne baktepper som utløser handlingsforløp og sterke personlige drama.

Historiene begynte å komme umiddelbart etter krigens slutt. Mange av bøkene dreiet seg om hva som fikk folk til å gå i nazistenes tjeneste. Blant disse finner vi Sigurd Evensmos Grenseland-trilogi, Kåre Holts «Det store veiskillet» og Tarjei Vesaas sterkt symbolpregede «Huset i Mørkret». Disse er alle spesielt interessante fordi de har slik nærhet til begivenhetene.

Av de litt nyere bøkene skrev Dag Solstad en serie på tre bøker tidlig på 1980-tallet som høstet mye berømmelse. Den består av «Svik. Førkrigsår», «Krig.1949» og «Brød og våpen»

Av internasjonale bøker som har fått klassikerstatus kan vi nevne:

  • Curzo Malaparte: Kaputt 1944. –om en krigskorresepondents opplevelser
  • Norman Mailer: «De nakne og de døde» -fra Stillehavskrigen
  • Joseph Heller: «Catch 22» – satirisk roman fra en flybase med bombefly
  • Kurt Vonnegut: «Slaktehus-5» (1969) –en bakgrunn fra de alliertes brannbombing av Dresden men også inkluderer besøk på fremmede planeter.

Det er ikke feil å si at spenningslitteraturen har profittert betydelig på 2. verdenskrig. Forfattere som peker seg ut er Alistair Maclean, Wilbur Smith og Ken Follet.

Underholdende er også bøkene til Sven Hazel som beskriver det fra den tyske siden. Her slipper man også litt av det gloriøse ved å være på den rette siden. I dette tilfellet det bare snakk om å måtte delta i krigen.

Vi kunne ha nevnt mange flere bøker i denne framstillingen, men vi nøyer oss med bare én til: Anne Franks dagbok. Presentasjon unødig?

Bøker som er nevnt her og ikke er i salg, kan kanskje finnes hos Nasjonalbiblioteket.

Les flere artikler om bøker om krigen på Boktipset