Om oss

Boktipset er en nettside for leseglede og informasjon om nyere og klassisk litteratur.

Siden er tilrettelagt for brukermedvirkning ved at alle kan sende inn sine egne boktips.  Har du lest en god bok, så ikke hold det for deg selv. Skriv om det og send det til oss.

Vi planlegger også å opprette et brukerforum. Herunder skal det være fri diskusjon om nye bøker og klassikere

Etter hvert vil det komme anmeldelser av nye bøker. Hvis du har lyst til å anmelde bøker for Boktipset, ser vi gjerne at du har skrevet eller blogget om bøker tidligere, eventuelt at du har studert litteraturvitenskap. Vi har dessverre foreløpig ikke mulighet til å honorere innsendte bidrag.

Boktipset er intet overskuddsforetagende.  Siden drives  ved hjelp av ubetalt arbeid.  Du finner en del kommersielle linker på Boktipset. Vi får provisjon av kjøp du foretar ved å klikke på disse. Dersom du uansett hadde tenkt å kjøpe det aktuelle produktet, blir vi veldig takknemlige hvis du støtter siden vår ved å bruke disse lenkene til kjøpet.

Alle bilder på sidene er egne eller såkalte Free Commons. De er i så fall helst hentet fra de forskjellige forlagssidene, Wikipedia Commons eller Pixabay. Skulle vi mot alle formodning vise bilder vi ikke har rett til å bruke eller glemt å kreditere der det er påkrevet, gi oss beskjed med en gang. Vi vil da rette det opp umiddelbart eller fjerne det dersom det er nødvendig.

Følg oss på Facebook!